Διοικητικό Συμβούλιο

Η  «Women΄s Health First », αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό (Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

Διοικητικό Συμβούλιο της WHF :
1. Τσιαούση Ιωάννα, Πρόεδρος
2. Παπακωνσταντίνου Αικατερίνη, Αντιπρόεδρος Α’
3. Δεληβελιώτου Αικατερίνη, Αντιπρόεδρος Β’
4. Χαλκιά Νεκταρία, Γραμματέας
5. Παπαγιάννη Βασιλική, Ταμίας
6. Τσέτσα Παρασκευή Χρυσοβαλάντω, Συντονιστικό Μέλος
7. Καραβιδά Αικατερίνη, Συντονιστικό Μέλος