Επιστημονικό έργο

Στην Women’s Health First το επιστημονικό μας έργο έχει ως στόχο την:

Οργάνωση

Οργάνωση και εκπόνηση ειδικών ερευνών σε συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες και το πανεπιστήμιο, καθώς και εκπόνηση social listening studies.

Καταγραφή

Οργάνωση διαδραστικών ενεργειών με το κοινό, δίνοντας «βήμα» στις ίδιες τις γυναίκες και καταγραφή των καθημερινών προκλήσεων σε θέματα Γυναικείας Υγείας -που πιθανόν να χρήζουν περισσότερης προσοχής από όλους μας- από την έρευνα έως την κλινική πράξη.

Ιατρικές ανάγκες

Ανάδειξη θεμάτων Υγείας που υποεκτιμώνται, ανάδειξη των ανισοτήτων στην Γυναικεία Υγεία και αναγνώριση ακάλυπτων ιατρικών αναγκών της Γυναικείας Υγείας.

Ενημέρωση

Ανάδειξη και ενημέρωση των γυναικών όλων των ηλικιακών ομάδων για όλες τις σύγχρονες προκλήσεις της Γυναικείας Υγείας, τις ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες και τις ανισότητες που πρέπει να αντιμετωπισθούν.

Stay tuned for more!