Το Όραμα της WHF

Το Όραμα μας

  • Οραματιζόμαστε μία ενδυναμωμένη γυναίκα, που να γνωρίζει αλλά και να αξιοποιεί τις δυνατότητες της επιστήμης αντιμετωπίζοντας όλες τις σύγχρονες ανάγκες της.
  • Παράλληλα επιδιώκουμε, να αναδείξουμε τις ανάγκες της σύγχρονης μητέρας και οικογένειας, να φωτίσουμε ακάλυπτες ανάγκες, να απαλείψουμε υπάρχοντα στερεότυπα και ανισότητες, από την έρευνα ως την κλινική πράξη.
  • Θέλουμενα διασφαλίσουμε ότι η γυναικεία υγεία θα είναι προτεραιότητα της γυναίκας, της επιστήμης, της κοινωνίας και της πολιτείας.