Οι Πυλώνες Δράσης της WHF

Το έργο και οι δράσεις της Women’s Health First χωρίζονται σε τρεις πυλώνες:

Επιστημονικός πυλώνας

 1. Οργάνωση και εκπόνηση ειδικών ερευνών στον Ελληνικό πληθυσμό
 2. Οργάνωση διαδραστικών ενεργειών με το κοινό δίνοντας «βήμα» στις ίδιες τις γυναίκες
 3. Ανάδειξη θεμάτων Υγείας, που υποεκτιμώνται, αναγνώριση ακάλυπτων Ιατρικών Αναγκών και ανάδειξη υφιστάμενων στερεοτύπων, που αποτελούν τροχοπέδη στη βέλτιστη αντιμετώπιση θεμάτων Γυναικείας υγείας
 4. Έκδοση ενημερωτικού επιστημονικού περιοδικού για την ενδυνάμωση του γυναικείου κοινού

Εκπαιδευτικός πυλώνας

 1. Δημιουργία αξιόπιστου επιστημονικού φορέα ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης των γυναικών όλων των ηλικιών (εφηβικής, αναπαραγωγικής, και εμμηνοπαυσιακής) για θέματα που αφορούν στη Γυναικεία Γυναικολογική Υγεία.
 2. Γεφύρωση της «απόστασης» μεταξύ της γνώσης που παράγεται στα Επιστημονικά όργανα της ειδικότητας μας και το «Κοινό».
 3. Οργάνωση «Καμπανιών Ευαισθητοποίησης» για θέματα Γυναικείας Υγείας.
 4. Δημιουργία δικτύου επιστημονικών φορέων διαφορετικού χαρακτήρα που υπηρετούν την Γυναικεία Υγεία.

Στρατηγικός πυλώνας

 1. Οργάνωση κοινωνικών δράσεων
 2. Κάλυψη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, που έχουν μικρότερη πρόσβαση στην πληροφορία, όπως τα απομακρυσμένα χωριά και τα ακριτικά νησιά μας
 3. Σχεδιασμός «θέσεων και προτάσεων» για την αντιμετώπιση των θεμάτων,που θα αναδείξει η WHF σε συνεργασία με την ίδια τη Γυναίκα Ελληνίδα
 4. Αναζήτηση «λύσεων» σε θέματα Γυναικείας Υγείας σε συνεργασία με τα επιστημονικά και θεσμικά όργανα της ειδικότητας μας και την πολιτεία