Ιδρυτική Ομάδα

Ιδρυτική Ομάδα

Τσιαούση Ιωάννα, MD, MSc, MBA, PhDc

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

Παπακωνσταντίνου Αικατερίνη, MD, MSc, PhD

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

Χαλκιά Νεκταρία, ΜD

Μαιευτήρας Γυναικολόγος

Παπαγιάννη Βασιλική, MD, PhD

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

Τσέτσα Παρασκευή, MD, PhD

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

Καραβιδά Αικατερίνη, MD

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος