Καραβιδά Αικατερίνη, MD

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Εξειδικευμένη στην Εμβρυομητρική Ιατρική

Η κ Αικατερίνη Α. Καραβιδά MD, είναι ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος.

Είναι αριστούχος απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έλαβε την ειδικότητα Μαιευτικής-Γυναικολογίας στην Πανεπιστημιακή Κλινική Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Νοσοκομείου University College London (UCL) της Αγγλίας, και στη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Πανεπιστημιακή Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετεκπαιδεύθηκε στην Εμβρυομητρική Ιατρική στο Τμήμα Maternal–Fetal Medicine του Πανεπιστημίου Columbia University College of Physicians and Surgeons της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ.

Από το 2005 έως σήμερα ασκεί ιατρική στη Θεσσαλονίκη, με κυρίως αντικείμενο την Εμβρυική Ιατρική και τη γυναικολογική υπερηχογραφία. Είναι Επιστημονική Συνεργάτης της Γ’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην οποία την τελευταία τετραετία ασκεί κλινικό και εκπαιδευτικό έργο στο ιατρείο Γυναικολογικής Υπερηχογραφίας.

 

Μέσα από τον ρόλο της ως ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας Γυναικών Γυναικολόγων “Women’s Health First”, η κ Αικατερίνη Καραβιδά θέλει να συμβάλλει στην εξάλειψη φανερών και κρυφών ανισοτήτων στην γυναικεία υγεία, με όραμα στο μέλλον η σωστή και πλήρης φροντίδα της υγείας να αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα όλων των γυναικών σε κάθε φάση της ζωής τους.

Καραβιδά Αικατερίνη, MD