Πρωτοβουλία της WHF

Τι είναι η Women's Health First

  • Η Womens Health First (WHF) είναι μία Επιστημονική εταιρεία των Γυναικών Γυναικολόγων της Ελλάδας με κοινωνικό χαρακτήρα, για τη Γυναικεία Υγεία και την ίδια τη Γυναίκα ασθενή.
  • H Women’s Health First είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που συγκροτήθηκε στις 8 Μαρτίου του 2023 απόμία ιδρυτική ομάδα επτά Γυναικών Γυναικολόγων, έχοντας την υποστήριξη πολλών συναδέλφων Γυναικών Γυναικολόγων και ενός Consultant Board από διακεκριμένες Γυναίκες Επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων.
  • Η WHF απευθύνεται στην ίδια τη γυναίκα, από την έφηβη έως την μεγαλύτερη, για να την ενδυναμώσει σε θέματα γυναικείας υγείας, θωρακίζοντάς την απέναντι στις προκλήσεις των σύγχρονων ρόλων της.
  • Βασικός πυλώνας της WHF είναι οι Γυναίκες Γυναικολόγοι από όλη την Ελλάδα με βασικό και ενεργό ρόλο. Επίσης, στηρίζεται στον πυλώνα Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας γυναικών και ανδρών διαφορετικών ειδικοτήτων, που ενδιαφέρονται να στηρίξουν τους σκοπούς της WHF.

Λογική δημιουργίας της WHF

Ενδυνάμωση του κοινού σε θέματα γυναικείας υγείας & βελτίωση της Γυναικείας υγείας φωτίζοντας ακάλυπτες ανάγκες και απαλείφοντας υφιστάμενα στερεότυπα και ανισότητες   

  • Γύρω μας υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες, που έχουν ως σκοπό την ενδυνάμωση της γυναίκας σε εργασιακό, κοινωνικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Δεν υπάρχουν όμως αντίστοιχα πρωτοβουλίες, που να ενδυναμώνουν τη σύγχρονη γυναίκα σε θέματα γυναικείας υγείας, η οποία υφίσταται σημαντικές πιέσεις δημιουργώντας νέα ερωτήματα, νέες ανάγκες και νέες προκλήσεις. Παράλληλα υφίστανται ακόμη και σήμερα, ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες, αφώτιστες πλευρές, όπως και ανισότητες στη γυναικεία υγεία, από την έρευνα έως την κλινική πράξη.
  • Οι Γυναίκες Γυναικολόγοι «διαγνώσαμε» την ανάγκη να δημιουργήσουμε έναν επίσημο επιστημονικό φορέα, που να απευθύνεται κατευθείαν στο κοινό, για να το ενδυναμώσουμε στα θέματα υγείας.
  • Χρειαζόμαστε μία καλά ενημερωμένη και ενδυναμωμένη γυναίκα, η οποία θα είναι εκπαιδευμένη για τη Γυναικεία Υγεία από μικρή ηλικία,έτσι ώστε να μπορεί να κρίνει σωστά και να λαμβάνει κατόπιν της συμβουλευτικής, σωστές αποφάσεις σε κάθε φάση της ζωής της για την υγεία της. 

Παράλληλα θέλουμε μαζί με αυτή τη γυναίκα, να φωτίσουμε όλες τις πλευρές της Γυναικείας υγείας, να αναδείξουμε τις δυνατότητες της επιστήμης στα σύγχρονα ερωτήματα και να μετατρέψουμε τους περιορισμούς της γυναικείας φύσης σε λύσεις.

Γιατί η WHF ιδρύθηκε από Γυναίκες Γυναικολόγους ;

Η Womens Health First καλύπτει πρωτίστως μία «ακάλυπτη» επιστημονική ανάγκη δημιουργίας επιστημονικού  φορέα που να απευθύνεται κατευθείαν στο κοινό . Μία τέτοια πρωτοβουλία μπορεί και οφείλει να ξεκινήσει από τις Γυναίκες καθώς η βελτίωση της γυναικείας υγείας είναι πέραν της επιστήμης μας και προσωπική μας υπόθεση.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, που διαθέτουμε να είμαστε και γυναίκες γυναικολόγοι και γυναίκες, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε προσφέροντας στη Γυναικεία Υγεία και πέραν της κλινικής μας πράξης.