Για τη Γυναίκα

Για τη Γυναίκα

Με την εγγραφή σου θα λάβεις ένα email με το πως μπορείς να προβάλεις στον υπολογιστή ή το κινητό σου και να διαβάσεις το 1ο τεύχος του WHF Magazine, του επίσημου περιοδικού της WHF.

Η Ενδυνάμωση της Γυναίκας σε θέματα Υγείας έρχεται για να καλύψει ένα μεγάλο κενό. Σήμερα που η γυναίκα θέλει να σπάσει τα κατεστημένα στην εργασία στην επιχειρηματικότητα την κοινωνία, πρέπει να την θωρακίσουμε με λύσεις που θα  διασφαλίζουν την γυναικεία της υγεία σε όλες τις φάσεις της ζωής της, την μητρότητα, την γονιμότητα και την μακροβιότητα της. Θα δουλέψουμε μαζί για τη βελτίωση της γυναικείας υγείας μέσα από την δική σου οπτική γωνιά. Όλες μαζί οι γυναίκες συγκροτούν την ομάδα «Γυναίκες στο Βήμα της WHF».   

Στην ομάδα «Γυναίκες στο Βήμα της WHF» εντάσσεται κάθε γυναίκα που εκδηλώνει ενδιαφέρον να εκφραστεί και να μοιρασθεί τις εμπειρίες της για τα θέματα Γυναικείας Υγείας και κάθε γυναίκα που παρουσιάζει ενεργή συμμετοχή σε Οργανισμούς Υγείας, καθώς και γυναικείες οργανώσεις που αποδεδειγμένα επιτελούν έργο υποστηρικτικό των σκοπών της εταιρείας μας. Η ομάδα «Γυναίκες στο Βήμα της WHF » είναι μία ευρεία ομάδα γυναικών που επικοινωνούν διαδραστικά με την WHF με σκοπό να μοιρασθούν τις εμπειρίες τους να μεταφέρουν τις απόψεις τους, τους προβληματισμούς τους και τις ιδές τους πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Τα μέλη της θα συμμετέχουν, σε έρευνες κοινού, σε focus group, καθώς επίσης και σε όλες τις εκδηλώσεις της εταιρείας μας. Η WHF δεσμεύεται ότι θα ενημερώνει τα μέλη της για την πρόοδο που θα επιτελείται σε έργα που εμπλέκονται ή προέρχονται από τα μέλη  του «Γυναίκες στο Βήμα της WHF». Η επικοινωνία θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών μέσων και δια ζώσης σε επιλεγμένες ενέργειες. Σκοπός της διάδρασης αυτής είναι πρωτίστως η δημιουργία μίας πλατφόρμας επικοινωνίας με το κοινό, έτσι ώστε να έχουν οι γυναίκες το δικό τους «βήμα» μέσα στην WHF με κύριο σκοπό την ενημέρωση και τον σχεδιασμό ανάλογων πρωτοβουλιών και ενεργειών πάνω σε θέματα που προβληματίζουν τις ίδιες τις γυναίκες. Δευτερευόντως η απόκτηση γνώσης για τις αντιλήψεις, τις ανησυχίες, τις απόψεις και τις εμπειρίες των ίδιων των γυναικών πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς επίσης η κοινοποίηση των  ευρημάτων προς σχετικούς φορείς και επιστημονικές εταιρείες θα έχει σαν απώτερο σκοπό την αξιοποίησή τους στην κλινική πράξη.