Ζωή Γραμματόγλου

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι. 

Η κ. Ζωή Γραμματόγλου, είναι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι.