Πένη Κοντογεώργου

Technology, Innovations and Science Legal Expert | |Partner Lawyer @Zoulovits Kontogeorgou Law Firm (ZK Law Firm)

Η κ. Πένη Κοντογεώργου, είναι Technology, Innovations and Science Legal Expert |  |Partner Lawyer @Zoulovits Kontogeorgou Law Firm (ZK Law Firm)